वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अहमदनगर
भरती प्रक्रिया - २०१६
 

परीक्षा शुल्क :-

तपशील खुला प्रवर्ग राखीव प्रवर्ग
सर्व पदाकरीता परीक्षा शुल्क रु. 300/- रु. 150/-