जिल्हा परिषद, अहमदनगर. शिक्षण विभाग (प्राथमिक), शालेय पोषण आहार योजना
डाटा एंट्री ऑपरेटर भरती प्रक्रिया - २०१६
गुणानुक्रमे यादीबाबत हरकती/आक्षेप नोंदविणे Email Id: zpanagar2015@gmail.com
जिल्हा परिषद, अहमदनगर. शिक्षण विभाग (प्राथमिक), शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर भरती प्रक्रिया - 2016, पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी.


Final List पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

Published on - 26-07-2016
जिल्हा परिषद, अहमदनगर. शिक्षण विभाग (प्राथमिक), शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर भरती प्रक्रिया - 2016, वेळापत्रक.


Time Table वेळापत्रक

Published on - 14-07-2016
जिल्हा परिषद, अहमदनगर. शिक्षण विभाग (प्राथमिक), शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर भरती प्रक्रिया - 2016, कागदपत्र पडताळणी गुणानुक्रमे यादीतील प्रवर्ग / संवर्ग निहाय उमेदवारांचा अनुक्रमांक निहाय यादी.


Document verification Markwise List कागदपत्र पडताळणी गुणानुक्रमे यादी

Published on - 14-07-2016
जिल्हा परिषद, अहमदनगर. शिक्षण विभाग (प्राथमिक), शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर भरती प्रक्रिया - 2016,गुणानुक्रमे यादी जाहीर


Data Entry Operator डाटा एंट्री ऑपरेटर

Published on - 13-07-2016
अर्ज नोंदणीसाठी पदावर क्लिक करा