ZP Ahmednagar, Education Dept.(Primary) Mid-day Meal Scheme
Data Entry Operator Recruitment - 2016

कृपया प्रत्येक सूचना वाचून नोंदणीला जा.


ऑनलाईन अर्ज करावयाची पध्दत:-

१. ऑनलाईन अर्ज http://exams.chanakyasoft.in/zpanagardeo/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार सदरच्या संकेतस्थळावर लॉगीन करुन दिलेल्या सुचनांप्रमाणे आपले अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरावेत अथवा त्याबाबत काही मदतीची आवश्यकता असल्यास जाहिरातीत नमुद केल्याप्रमाणे Chanakya Software Services Pvt. Ltd. Pune च्या अधिकृत प्रशिक्षण केंद्राशी संपर्क साधावा. सदरच्या अधिकृत केंद्राचा email.ID zpanagar2015@gmail.com किंवा ८८०५००४२५७ या क्रमाकांवर संपर्क साधावा. जिल्हा परिषद च्या संपर्कासाठी email.ID mdmahmadnagar@gmail.com.


२. माहिती भरल्यानंतर अर्जाची प्रिंट काढून घ्यावी. ती आपल्या माहितीसाठी जतन करुन ठेवावी. अर्जादाराने नियमितपणे वेबसाईट पहावी. ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर अर्जाची प्रत प्रिंट काढून जिल्हा परिषद अहमदनगर किंवा Chanakya Software Services Pvt. Ltd. Pune ला पाठविण्याची आवश्यकता नाही. लेखी परिक्षेत ओळखपत्र परिक्षेपुर्वी तुमच्या लॉगीनमध्ये व वेबसाईटवर उपलब्ध राहील. यासाठी वेगळा पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.


३. पदासाठी असणारी किमान अर्हता आणि पात्रता धारण करणा-या व लेखी परिक्षेत पात्र ठरणा-या उमेदवारांना या पदासाठी घेण्यात येणारी परिक्षेत रुपरेषा, वेळापत्रक, परिक्षा केंद्र, बैठक क्रमांक इत्यादींबाबतची माहिती http://exams.chanakyasoft.in/zpanagardeo/ या संबंधीत Website वर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिली जाईल.


४. उमेदवारांनी अर्जासोबत माहिती सादर करतांना सतत कार्यान्वित असलेला अचुक भ्रमणध्वनी (Mobile Cell Phone) क्रमांक व ई-मेल आय. डी. नमुद करावा जेणेकरुन आपणास संपर्क करुन आवश्यक ती माहिती देणे सुलभ होईल.


५. ज्या उमेदवारांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे आणि आवश्यक आवेदन शुल्क अदा केले आहे व संपूर्ण माहिती भरुन प्रिंट काढलेली आहे तसेच जे उमेदवार पदाच्या पात्रतेनुसार पात्र ठरले आहेत त्यांना दि. __/__/२०१६ पासुन प्रात्यक्षिक/मुलाखत परिक्षा प्रवेशपत्र (Hall Ticket/Admit card) त्यांचा लॉगीन आय.डी. वरुन किंवा http://exams.chanakyasoft.in/zpanagardeo/ या संकेतस्थळावरुन Download करता येईल.


६. परिक्षा केंद्रावर ओळखपत्रासह परिक्षा सुरु होण्यापुर्वी एक तास अगोदर उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे, उशिरा येणा-या व प्रवेशपत्र न आणणा-या उमेदवारांना परिक्षेकरीता प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच उमेदवाराने स्वताचे फोटो असलेले ओळखपत्र उदा. वाहन परवाना, पॅनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र इ. सोबत आणावे.


७. भरती प्रक्रीये संदर्भात वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात येणा-या सुचना http://exams.chanakyasoft.in/zpanagardeo/ या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.


८. उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज भरण्याबाबत काही अडचणी आल्यास त्यानी ८८०५००४२५७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.


९. परीक्षा शुल्क भरण्याची सोय ही SBI बँकेत चलना मार्फत (बँक चलन) किंवा Online Payment मार्फत करण्यात आली आहे. त्यांची सविस्तर माहिती http://exams.chanakyasoft.in/zpanagardeo/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.